Jakość

Zarządzanie jakością – Bezpieczeństwo artykułów spożywczych

Zastosowaniem przewodniej myśli centralizacji jakości zostały sprecyzowane takie cele i oczekiwania, które jednocześnie są marką ochronną polityki i zobowiązań Fornetti:

Sprostać wymogom jakościowym i regulaminowym bezpieczeństwa artykułów spożywczych własnych i zewnętrznych.

Każdy oddział jest zobowiązany do wzięcia udziału w tworzeniu wartości, aby niektóre działy /oddziały przedsiębiorstwa osiągnęły cele dotyczące jakości.

Zaufanie konsumenta, wraz ze spełnianiem oczekiwań, preferencji.

System zapewnienia jakości i kierowania w pełni pokrywa zużycie surowców podstawowych, regulację ciągów produkcyjnych i kontroli produktów gotowych, aż do adaptacji technologii sklepowych.

Niezbędnym warunkiem jakościowej i bezpiecznej produkcji produktów jest wyłączne zużycie surowców wybranych i zatwierdzonych na podstawie rygorystycznego systemu wymogów. Biorąc pod uwagę mąkę, udało się uzyskać pożądane parametry jakościowe i technologiczne po wieloletnich analizach i udoskonaleniach. W październiku 2007 roku Fornetti rozpoczęła krajową kampanię dotyczącą minimalizacji trans-kwasów tłuszczowych zawartych w tłuszczach używanych do produktów. W tym czasie Fornetti była tym przedsięwzięciem, które jako pierwsze na Węgrzech wprowadziło do produkcji swoich produktów wolne od procesu uwodorniania i zawierające małe ilości trans-kwasów tłuszczowych margaryny. Fornetti nie tylko w swojej polityce jakościowej, lecz również w filozofii handlowej ze szczególną starannością skłania się w stronę wymogów nauk żywienia i ich wyników. Przy wyborze surowców podstawowych Fornetti zwraca również uwagę na obecność ważnych składników biologicznych. Surowce podstawowe nie mogą zawierać składników genetycznie modyfikowanych. Realizacja tego odbywa się dzięki systematycznym badaniom kontrolnym analitycznym i mikrobiologicznym surowców. Zastosowane technologie sterowania pozwalają naszemu systemowi produkować standardowe, trwałe produkty o wysokiej jakości. We własnym laboratorium mikrobiologicznym badamy surowce podstawowe przed wprowadzeniem ich do produkcji oraz wyprodukowane już produkty końcowe. W trakcie produkcji kontrolujemy prawidłowość specyficznie regulowanych parametrów technologii produkcji i higieny. W interesie jakości prowadzimy własne laboratorium piekarnicze i salę szkoleniową, gdzie wykonywane są testowe wypieki w celu stworzenia właściwej jakości produktu w rzeczywistym środowisku sklepu, poprzez edukację pracowników naszych partnerów Franchise, oraz poprzez praktyczne obchodzenie się produktem.

  

Każdego dnia blisko milion osób konsumuje produkty Fornetti. Dostosowując się do wymagań naszych klientów, szczególny nacisk kładziemy na ciągły rozwój naszego asortymentu.
System Franchise Fornetti sprawia, że przy niewielkim wkładzie finansowym i bez zbędnego ryzyka każdy może poszerzać asortyment we własnym sklepie lub rozpocząć nową, dochodową działalność handlową.
W roku 2004 Fornetti założyła Fundację Dzieci Chorych na Serce, która jako organizacja non profit wspiera leczenie małych pacjentów w wielu obszarach.